Välkommen till Änggårdens Hospice

Änggårdens Hospice tillhandahåller vård med livskvalitet i livets slutskede på grund av svår sjukdom. Vi finns i ett eget hus i Lillhagsparken omgivna av grönska och natur. Då vi är belägna i ett enplanshus så finns det stora möjligheter att sitta eller ligga ute på vår stora altan som vetter mot skogsbrynet. Änggårdens Hospice har 11 enkelrum med egen toalett och tvättställ. Huvudman för Änggårdens Hospice är en icke vinstdrivande stiftelse. Ett viktigt led i hospiceideologin är att ge den sjuke möjlighet att själv bestämma vilken omvårdnad han eller hon vill ha. Man ansöker därför själv om vård vid hospice. Visionen vi arbetar för är: "Vi vill alltid ge Dig och dina nära den trygghet och omsorg ni behöver".