Välkommen till Änggårdens Hospice!

Änggårdens Hospice tillhandahåller vård med livskvalitet i livets slutskede på grund av svår sjukdom. Vi finns i ett eget hus i Lillhagsparken omgivna av grönska och natur. Då vi är belägna i ett enplanshus så finns det stora möjligheter att sitta eller ligga ute på vår stora altan som vetter mot skogsbrynet. Änggårdens Hospice har 11 enkelrum med egen toalett och tvättställ. Huvudman för Änggårdens Hospice är en icke vinstdrivande stiftelse. Ett viktigt led i hospiceideologin är att ge den sjuke möjlighet att själv bestämma vilken omvårdnad han eller hon vill ha. Man ansöker därför själv om vård vid hospice. Visionen vi arbetar för är: "Vi vill alltid ge Dig och dina nära den trygghet och omsorg ni behöver".

Ge ditt stöd

Vi vill framföra ett stort tack till alla bidragsgivare som gjort denna verksamhet möjlig. Ett särskilt tack till Märtha och Gunnar Bergendahls Stiftelse utan vars donation vi inte kunnat starta verksamheten. Vill du ge en minnesgåva till Änggårdens Hospice så går det bra. Märk gåvan med namn då vi skickar ett minnesbevis med namn på dem som [...]

Read More

Om oss

Änggårdens Hospice startade i slutet av 1999 av en fristående stiftelse bestående av Ingemar Bokedal (Sjukhuspräst),Carl-Magnus Rudenstam (Överläkare & docent) och Inger Carlander (Sjuksköterska). Tanken var att hospice skulle vara lokaliserat i området Änggården i närheten av Sahlgrenska sjukhuset. Lämplig lokal i kombination med tiden gjorde dock att planerna ändrades och att hospice startade upp [...]

Kommande händelser

Det finns inga kommande händelser.

View Calendar